# جنبش_پیامکی

پیامک 34

@@ ذکر الّلهم عجّل نرود از یادم        این را تو زنده کردی، نرود از یادم                                                                           بَدان ز تو بد گویند امّا                                                                           خوبی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید