پیامک 64

@@ مَست محمودیم ز دکتر دم میزنیم مجنون وار

                                                 ... تیمـتو بَـردار و بیـار

/ 1 نظر / 5 بازدید
حسین

بخدا خیلی جالب است وبلاگتان