امروز "9 دی" را یادتان نرود بخرید!+تکمیلی

»» وحید یامین پور:

      رفقا زحمت بسیار کشیدند تا شما دغدغه های گفتمان ِحزب الله و فرزندان ۹دی را در یک قاب ببینید.

شنبه رفتیم قم خدمت حضرت آیت الله مصباح یزدی؛ ایشان پذیرفته بودند که برای اولین شماره ی هفته نامه ی " ۹ دی" پس از سال ها مصاحبه کنند...       در اینجا ادامه دهید.

 

 

+تکمیلی:

 

روانشناسی سران فتنه در گفتگوی تفصیلی با آیت الله مصباح یزدی +

در اولین شماره هفته نامه 9 دی: ... "آقا" به کسی باج نمی دهد! +

رسایی: چرا با «9 دی» آمدیم؟ +

در نشریه 9 دی، از چه کسانی چه مطالبی منتشر می شود؟ +

«9 دی» به کیوسکها آمد +

 

/ 1 نظر / 53 بازدید
نتال

برو گمشو