بحرین؛ بحر خون

# متنی جدید از حسین قدیانی عزیز، برای انقلاب شیعیان بحرین:

این همه مسلمان… کو سلمان؟!

 

                                                                                        *طرح از: ادواردو آنیلی
انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی

                                                                                        *طرح از: ادواردو آنیلی
انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی

                                                                                        *طرح از: ادواردو آنیلی
انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی

                                                                                        *طرح از: تلخندک
bahrain

                                                                                        *طرح از: معبر سایبری

                                                                            *طرح از: ابابیل
bahrain حی علی الجهاد

/ 0 نظر / 20 بازدید