پیامک 20

@@ خوشا آنانکه در این میهن پاک _ که بود میهن ایمان و اخلاص

      بشوند احمدی را یار و یاور _ برای داشتن کشوری آباد

@@ ما تشنه لبان عدل ودادیم هنوز _ ما پیرو رهبر و امامیم هنوز

       با رمز پر از صلابت یا مهدی _ در لشگر احمدی نژادیم هنوز

/ 0 نظر / 8 بازدید