پیامک 49
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ تو رایحه ی خوش ظهور آوردی

       تو شهرت خود ز عهد دور آوردی

                                                   با زمزمه حق و عدالت به جهان

                                                   یک بار دگر امید و شور آوردی

با پاکی و کوشش و شجاعت چه بلا

دکتر به سر حسود کور آوردی