پیامک 48
ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ اخلاق خوش محمدی داری تو

          احسان و صفای سر مدی داری تو

                         نامت همه جا زبانزد اهل ولاء

                                    زیرا که نژاد احمدی داری تو