پیامک 3
ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

سفر احمدی نژاد به ورامین؛ 3 اردیبهشت 88

@@ دیری است به دنبال کسی می گردیم _ محتاج حضور روشن یک مردیم

       این است که از میان مردان خدا _ ما روی سوی احمدی نژاد آوردیم

@@ ما تجربه تلخ زمستان داریم _ بد خاطره از هوا پرستان داریم

       مست از قدح ولایت حاج محمود _ ما دیده به رأی مستان داریم

@@ احمدی نژاد:

ما به تغییر جهان رأی می دهیم، یعنی به تو

به یکی از صالحان رأی می دهیم، یعنی به تو

به ولایت، به عدالت، به شب و روز کار کردن

ما به اینها همزمان رأی می دهیم

@@ امروز، زمان عدل و داد است بیا _ خرداد مجال انتخاب است بیا

       در مکتب حق حرف چپ و راست مزن _ رأی همه احمدی نژاد است بیا

@@ برای دسترسی به تو، داد لازم نیست _ رحیل و کوچ و عبور از بلاد لازم نیست

       چه غم که گر تو نباشی تو از بنی الزهرا _ برای "احمدی" بودن، نژاد لازم نیست

@@ دیری است به دنبال کسی می گردیم _‌ محتاج حضور روشن یک مردیم

      این است که از میان مردان خدا _ ما روی سوی احمدی نژاد آوردیم

@@ ...