پیامک 38
ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ در کوشش و عدل احمدی بی همتاست

      او اصلـح ...ی  و ...ی هاسـت

     بیهوده نفرموده به ما شارع دین

     هر جا که بود آب تیمم بی جاست