پیامک 2
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

استقبال مردم ورامین از احمدی نژاد؛ 3 اردیبهشت 88

@@ از نسل علی، ولایت نور تویی _ "محمود" زمان به وادی نور تویی

       سوگند به آیه آیه مکتب حق _ مظلومتر از "رجایی" امروز تویی

@@ ایران به دلیرمرد خود می‌نازد _ با احمدی‌اش به دشمنان می‌تازد

       با هرکه شود  عنایت حق همراه _ هرکس که بود مقابلش می‌بازد

@@ غدّه فتنه صهیون لجن آلود شود _ میشود وعده حق، کاش فقط زود شود

       در ژنو ضربه تیغ جملات دکتر _ غدّه را باز برش داد که نابود شود

@@ کاری نمود آنکه ز دنیا بر او سلام _ صیاد در ژنو به جای صید خود افتاد به دام

      دانی که چیست معنی آن ترک کنفرانس؟ _ یعنی گریخت دشمن از آن منطق کلام

@@ ما دیر زمانی است ستادی هستیم _ در راه خدا مرد جهادی هستیم

       از دشمن و دوست گر ملال آید باز _ ما رهرو احمدی نژادی هستیم

@@ در سایه امن اتّحادیم همه _ جان در ره اسلام نهادیم همه

       با رهبر فرزانه چو بیعت داریم  _ پس یاور احمدی نژادیم همه

@@ ما عاشق کیش کربلایی هستیم _ دلبسته آن روح خدایی هستیم

       در فکر خطای خود بمیر ای دشمن _ چون بار دگر پی رجایی هستیم

@@ افکار امام را منادی باشیم _ در قافله نیکنهادی باشیم

        گر عشق امام و رهبری در دل ماست _ حق است که احمدی نژادی باشیم

@@ آنان که به دولت نهم خندیدند _ در عرصه بی کفایتی گندیدند

       با طعنه به قطره قطره خون شهید _ با ساز و نوای دشمنان رقصیدند

@@ این کلبه، سرای عدل و داد است بیا _ اینجا سخن از «وان یکاد» است بیا 

       در محفل ما حرف چپ و راست مزن  _ این خانه ی احمدی نژاد است بیا

@@ ...