پیامک 33
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

 

@@ گزافه نیست، تو کوه اراده ای دکتر!

                                                        هنوز هم به خدا خوب و ساده ای دکتر!

                                                  دلـیل اینـکه دلیـر و شجـاع و نستـوهـی

                                        همین بود که یقین «شیعه زاده ای» دکتر!