شعر کوتاه
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

 

@@ ز محمود برتر کجا دیده ای؟

       کنون پیش پایت نَهَم ایده ای

                                                به دکتر مینداز سنگی، حذر!

                                                دلش آبی و وسعتش چون خزر

بر ایران ریاست زمان می برد

خدا هر که خواهد همان می برد

                                                                          خدا هم خداییست کز بهترین

                                                                                کند یاوری بنده ی برترین

                   به این دوره بذری بر ایران نهاد

                   کنون یاریش کن تو در این جهاد