پیامک 32
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

 

@@ تخریب و فحش و توهین، کار مخالف توست

                                      حمایت رهبری، تأیید دولت توست