پیامک 30
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ به رأی خود ضمیمه کن دوباره اشک و آه را
       به سوی حق دوباره کن دست و دل و نگاه را
       که باز هم انتخاب شود کسی که کرد نا امید
       منافق داخلی و دشمن روسیاه را

»» آقای خدادوست از همیارهای خوبمون در وبلاگ "جلـوه"