پیامک 24
ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ به رقیب گزارش دادند:

        احمدی نژاد تا دل دهکوره ها ستاد زده است

                                                  در دل آدم ها...