پیامک 27
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ توپ تانک مخرب، دیگر اثر ندارد

                                        به دشمنان می گوییم جانم فدای رهبر