پیامک 19
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ صف کشیده اند در مقابلت ستاد های رنگارنگ

       هر کدام متعلق به حزب ها و بادهای رنگارنگ

       غافلند از سفیدها و سیاه ها، پیرها و جوان هایی

      که هر کدامشان اند احمدی نژادهای رنگارنگ

@@ از حبّ علی و آل، شادیم همه _ در خط ولا و عدل و دادیم همه

       با همرهی ملّت آزاده خود _ ما یاور احمدی نژادیم همه