پیامک 18
ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ ز احمد تا أحد یک میم فرق  است _ جهانی اندر این یک میم غرق است

       کسی را کاحمدی باشد نژادش _ و محمود نام و رهبر خواستگاهش

       کسی که ناخدایش شد ولایت _ ز امواج سرابش نیست وحشت

@@ تو احمدی نژادی و از تبار آفتاب _ خیبر شکن به زمانه و شاگرد بوتراب

       رأی تمام ملّت ایران از آن توست _ تا هست گفتمان تو از جنس انقلاب