پیامک 17
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ قتل این خسته به تخریب شما ممکن نیست

چون که با اوست خدا، زحمتتان حاصل نیست

دست و دل پاک کنید از ستم ای اهل ریا

قبل آنی که بگردد ز شما لطف خدا