پیامک 1
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ ما طالب پاکی و صفاییم هنوز - ایرانی و حامی ولائیم هنوز

       در حمله قدرت طلبان نااهل - ما حامی احمدی نژادیم هنوز

@@ از نسل گل و نجابت نور، تویی - محبوب زمان به وادی نور، تویی

       سوگند به واژه واژه دفتر عشق - مظلومترین رئیس جمهور تویی

@@ هر چند هزار هزار آرزو برآورده بشد - هر چند که شب سیاه رفت و هوا آفتابی بشد

       باز باید با دشمن نمی توانیم و نشد - احمدی نژاد، یاور محرومان همراه بشد

@@ رزمنده و در صف جهادیم هنوز - نابودگر ظلم و فسادیم هنوز

       سوگند به روح قدسی روح الله - ما یاور احمدی نژادیم هنوز

@@...