عید سعید فطر(6)
ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳۸۸ : توسط :

طبیعت بهاری استان کردستان

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو ؛ یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو …

آیا چیزی قابل درو در این رمضان کاشتیم؟