عید سعید فطر(5)
ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز ٢۸ شهریور ۱۳۸۸ : توسط :

 نماز عید سعید فطر در منطقه افسریه تهران

عید صیام آمد و ماه صیام رفت
لطف تمام آمد و فیض تمام رفت

                                                    شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد
                                                              گرد غم گناه ز جان عوام رفت