پیامک 8(به بهانه آخرین قسمت سریال یوسف پیامبر-ع)
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

 

 یکی از رفقا فرستاده:

@@ میرسد مجموعه یوسف به پایان، غم مخور

      میشود سیمای ما روزی گلستان، غم مخور

                         هر کجا خشکیده شد رودی به سان رود نیل

                         مـیـزنـد سـدّی بـر آن فـتّـاح ایـران، غـم مـخـور

                                                    گرنشد قسمت به یوسف گردش ایران زمین

                                                    میرود محمود ما استان به استان، غم مخور

»» راستی: پیراهن یوزارسیف جهت شفای چشم افرادی که

                خدمات دولت نهم و احمدی نژاد را نمی بینند، به بازار آمد!!