تضمین شعر حمید رضا فاطمی در برابر شعر «یار خراسانی» حضرت آقا
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ٢٢ تیر ۱۳۸۸ : توسط :

»» کلیک کنید: لینکستان ویژه ی ولادت پر برکت ِعزیز دوران؛ امام خامنه ای(جانها فدایش)

»» شعری از حمیدرضا فاطمی در پاسخ به شعر "یار خراسانی" رهبر انقلاب
»» به بهانه میلاد پر منّت رهبرم؛ 29/ فروردین ماه/ 1318

من عاشـق آن رهبــر نورانــی خـویشم
آن دلبــر وارستــۀ عـرفـانـی خــویشم

عمـری است غمیـنم ز پریشانـی آن یار
هـر چنـد که محزون ز پریشانی خویشم

در دام بـلایت شـده ام سخـت گرفتـار
امـواج بـلای دل طوفــانــی خـویشم

چون نقـش نگـارین تو بر دیـده در اُفتــد
گمگشتــۀ این دیـدۀ بـارانــی خـویشم

زان لحظه که مجنون شدم از زلف سیاهت
در کوهم و در دشـت و بیـابـانی خـویشم

از شـوق وصال تو چه ویرانـه شد این دل
چندی است که شاد از دل ویـرانی خویشم

یک لحظه پشیمان نشدم از غم آن دوست
عمری است که مشغول نگهبـانی خـویشم

دل کنـده ام از عـالـم دنیــایـی ولیکـن
دلـبستــۀ آن یـار خـراسـانــی خـویشم

تـوفیـق زیـارت بـه جمـالـش نـدهنــدم
این غــم به که گویم غم پنهانـی خـویشم

زان روز که در بنـد نگـاه تـو اسیـرم
افسـردۀ دیـدارم و زنـدانــی خـویشم

سرباز و نگهبـانـم و هم حامـی جـان از
جـمهـوری اسـلامـی ایـرانــی خـویشـم

من گـرچـه در ایـن دایـره شاعـر نیم امّـا
تضمیـن گـر شعریش به نـادانـی خویشم

 

* تقدیم به رهبر عزیز و فرزانه ام؛
حمیدرضا فاطمی؛
سحر سوم ماه مبارک رمضان 24/ 6/ 1386