حامیان خاتمی+میرحسین و احمدی نژاد؛ حتماً بخوانند
ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ : توسط :

»» توصیه میکنیم:

   حامیان آقایان خاتمی+میرحسین و احمدی نژاد این 5مقاله را بخوانند!

»» پنج مقاله در راستای پروژه «جامعه مدنی»

»» در اینجا، جای هیچ کس خالی نیست، همه هستند:

    * محمد خاتمی، میرحسین موسوی و احمدی نژاد

    * عبدالکریم سروش، حسین بشیریه

    * سعید حجاریان و محمد مجتهد شبستری

    * مصطفی تاج زاده، محمدعلی ابطحی، محسن کدیور 

    * حسین شریعتمداری و روزنامه کیهان

    * بیانیه های میرحسین موسوی

    * کیان تاجبخش، داریوش شایگان و رامین جهانبگلو

    * شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل

    * محسن کدیور و خانه اش در محله قیطریه تهران

    * «محمدعلی کدیور» با عنوان کتاب «گذار به دموکراسی»

    * «ریچارد رورتی»؛ بزرگترین فیلسوف آمریکا

    * «یورگن هابرماس»؛ برجسته ترین فیلسوف آلمانی

    * پرفسور «جان کین»؛ موثرترین متفکّر بر تئوری سیاسی انگلیس

    * «فرانسیس فوکویاما» (استراتژیست پنتاگون)

    * آیت الله «عبدالکریم موسوی اردبیلی» و دانشگاه مفید

    * حزب اعتماد ملی و ستاد میر حسین موسوی

    * مرکز پژوهش های مجلس ششم

    * بنیاد باران با مدیریت محمد خاتمی

    * جواد اطاعت «مشاور وزیر کشور» در دوره وزارت موسوی لاری

    * عبدالله رمضان زاده (سخنگوی خاتمی)

    * مرکز توانمندسازی سازمان های جامعه مدنی

    * سهراب رزاقی مدیر دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور خاتمی

    * ...

»» برای مشاهده این 5مقاله، به آدرس ذیل مراجعه کنید:

     http://khomeynism.persianblog.ir/

     وبلاگ JAVOON