داستانک
ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ : توسط :

»» این داستانک هم سوغاتِ قلم یکی از دوستانه...

یک داستانک:
این روزها مدام چک می کنیم که آیا پیامکهامان ارسال می شوند؟
گوشیهامان آنتن دارند؟
اما آیا برای لحظه ای به قلبمان رجوع کرده ایم؟
حضور قلب و توجه دل ،هیچ به کارمان آمده؟
براستی آیا پاسخ می دهیم ندای «أین الرجبیون؟» را!!!