پیامک 97
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱٦ تیر ۱۳۸۸ : توسط :

 

@@ عشق با زینب(س) تبانی کرده است

              رنگ گل را ارغوانی کرده است

           هست عشق دلبریت، عشق او

                 صبر زانو می زند در پیش او

@@ هرگـز زنی در عالم پیدا نمی توان کرد

       جز مادرش که گوید: همتای زینبم من

      منم گدای زینب، جانم فدای زینب(س)