پیامک 95
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱٥ تیر ۱۳۸۸ : توسط :

@@ از ذکر علی(ع) مدد گرفتیم _ هر چیز که میشود گرفتیم

       با حمایت از دولت محمـود _ از نمـره بیست، صد گرفتیـم