پیامک 90
ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱٦ خرداد ۱۳۸۸ : توسط :

استقبال مردم اصفهان از محمود احمدی نژاد

@@ بغض های فروخورده و طولانی این 24سال را با این مَرد،

       در همین چند روز خلاصه می کنیم. إن شاءالله

»» چه طور او که در خط مقدّم جنگ با زر اندوزان و قدرت طلبان است تا پای بذل جان خود ایستاده، ولیکن ما در حمایت از این خادم قَدَر و شجاع، تا پای بذل مال و جان خود نایستیم؛ هیهات..!!

»» زر اندوزان بدانند که اگر قرار است سنگی به این مَرد بزنند ابتدا باید ما را از میان بردارند، چرا که ما تا پایان این ُافق با اوییم...