راه، رهبر
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱٦ خرداد ۱۳۸۸ : توسط :

میدان امام خمینی (ره) اصفهان قبل از ورود احمدی نژاد

»» میدان امام خمینی(ره) اصفهان، قبل از ورود احمدی نژاد: جمعه 15/3/88

-----------------------------------------------------------------------------

@@ بنیان گذار انقلاب؛ حضرت روح الله(ره)

کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمی دانیم، ولی هیهات که خادمان به اسلام و به ملّت خود خیانت کنند./پیام قطعنامه

این معنا که "نمیشود با قدرت های بزرگ طرف شد" را از گوشهایتان بیرون کنید، شما بخواهید می توانید زیرا پشتیبان شما خداست./صحیفه. ج15. ص209

امروز روز درنگ نیست، امروز روز صیقل انسانیّت انسانهاست. روز جنگ است، روز احقاق حقّ است و حقّ را باید گرفت./ 11.فروردین ماه.1367

این روزها روز امتحان الهی است؛ روز پرخاش علیه کسانی است که با اسلام کینه دیرینه دارند، روز انتقام از نفاق و کفر است./ 67.1.11