پیامک 89
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱٦ خرداد ۱۳۸۸ : توسط :

سفر محمود احمدی نژاد به اصفهان

@@ گویند رقیب، یاور محرومان است..

       همراه همیشگی مظلومان است..

                                          گوییم: اگر چنین بود از چه کنون

                                          در جبهه شاه ثروت اندوزان است..؟!!

@@ از دشمن و دوست گر ملال آید باز

       ما رهرو احمدی نژادی هستیم..

@@ احمدی نژاد باید سرنگون شود،

       زیرا تنها دولتی است که در آن از خاندان ها اثری نیست!!

»» ..و چه زیبا گفت:

    حقّ را بشناس، اهل حقّ را خواهی شناخت.

    باطل را بشناس، اهل باطل را خواهی شناخت.