پیامک 88
ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱٦ خرداد ۱۳۸۸ : توسط :

اسقبال مردم اصفهان از محمود احمدی نژاد

@@ فساد و رقص کجا؟    جبهه و جهاد کجا؟

                   محیط تفرقه و بزم و اتّحاد کجا؟

      در این زمانه که رأی من و تو تکلیف است،

      مقام ...ی کجا و مقام دکتر احمدی نژاد کجا؟!!

@@ مدعی خواست که با تیشه کند ریشه ما

                                   غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما