پیامک 85
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱٦ خرداد ۱۳۸۸ : توسط :

اسقبال مردم اصفهان از محمود احمدی نژاد

@@ ای کوه صبر و وفا احمدی نژاد

       ای سربلند عبد خدا احمدی نژاد

       با طرح پرتگاه و دگرگونی آمدند

       تا بشکنند نام تو را احمدی نژاد

       بر جای چفیه ای که نماد شجتعت است

       آورده اند شال ریا ای احمدی نژاد

@@ بر همگان است عیان خدمت احمدی نژاد

       منطبق است با عمل، صحبت احمدی نژاد

       مجری عدل حیدری، پیرو خط رهبری

       با شهدا بود انیس، همّت احمدی نژاد