پیامک 82
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۸ خرداد ۱۳۸۸ : توسط :

 حضور محمود احمدی نژاد در عزاداری حضرت زهرا(س) در میدان ولیعصر

@@ می غرد و با زخم زبان کار ندارد - کاری به لجن گویی اغیار ندارد

       با دیوهوا سخت بجنگیدکه محمود - حاجت به جوانان "هوا"دار ندارد

@@ لبخندرضایت وَلی میخواهیم - پیش صف دشمان یَلی میخواهیم

       اصرار به احمدی نژاد است، چرا؟ - چون مالک اشترعلی میخواهیم

@@ ما پیرو مکتب رسول اللّهیم - در راه و منش، پیرو روح اللّهیم

       با رأی به احمدی نژادِ مظلوم - ما حامی کاندیدای حزب اللّهیم

@@ آنها که به دولت نهم خندیدند - از دوست، به دشمنان چرخیدند

       از راه امام و شهدا دور شدند - فردوس، به دنیای عدو بخشیدند

@@ ابر و باد و مه خورشید فلک درکارند

           تا "کبیر" دگری باز به "فین" بسپارند

               احمدی صبر بکن دست خدا بر سر ماست

                    مـردم از حیله ی روبه صفتان بیـزارنـد