پیامک 73
ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز ٦ خرداد ۱۳۸۸ : توسط :

تبلیغات انتخاباتی در سطح شهر

                                              آمار دولت ها          آمار دولت نهم        میزان افزایش

                                           (قبـل دولت نهـم)     (دکتر احمدی نژاد)     (مقایسه)

»» متوسط حقوق بازنشستگان: 139هزارتومان        458هزارتومان          3/2برابر

»» منبع: اداره کل اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری.