پیامک 68
ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ٢ خرداد ۱۳۸۸ : توسط :

@@ آتشکده ی آتش ِ دردی ای مرد

       اُسطوره ایمان و نبردی ای مرد

       پهنای زمین عرصه نامردان است

       تنها تو در این میانه مردی ای مرد