پیامک 60
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ خاصیت حقیقت این است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک می کند. (استاد شهید مرتضی مطهری)