پیامک 52
ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

 استقبال مردم رودبار از رییس جمهور

@@ او احمدی نژاد است

         مردانه در جهاد است

               تک تک قلب ملّت

                  برای او ستاد است